top of page

Vi sätter bara in chip i människor... För nu

Produktchef/VD på ChipMe
Göteborg - Delägarskap - Heltid/deltid
Vill du vara med och utveckla framtidens människa?

Vi vill hitta en person med stort intresse för teknik. Och som tillsammans med oss vill driva och utveckla bolaget ChipMe. Någon som kan ta ansvar för vårt produkterbjudande och vill agera talesperson för företaget.

I arbetet kommer du arbeta med teknisk utveckling av produkter kopplat till implantat i människor. Du kommer bygga partnerskap med leverantörer av befintliga lösningar och noga följa utvecklingen av nya sätta att förbättra människan.

 

Centralt för bolagets framgång är att du kan representera branschen i media och tillsammans med oss skapa efterfrågan för kommersiellt mogna implantat.

Om företaget:

ChipMe bildades 2018 gemensamt av Oh Agency och Tribe. Bolagets fokus är att sätta in tekniska implantat i människor och sälja kringprodukter för att använda dessa mer effektivt. ChipMe skall bli världsledande inom cyborgteknik för konsumenter och arbetar idag med att sätta in chip under huden på sina kunder.

Företaget har en god marginal på de chip vi sätter in och vill utveckla erbjudandet till kringprodukter samt få marknaden i stort att växa. Inom kort vill vi finansiera bolaget med externt kapital och utöka antalet produkter vi arbetar med.

Ersättning

Startup. Provision och delägarskap. Vid intresse kommer anställning erbjudas efter finansiering.

Nyckelfakta
  • Upparbetad kundstock

  • God lönsamhet per kund

  • Etablerat varumärke

  • Stor uppmärksamhet kring verksamheten i media 

Kontakt

Jesper Jonsteg
+46 73 997 30 20

jesper@ohagency.se

bottom of page